نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

عزت اله فرشادفر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ عباسعلی امام جمعه


2. بررسی فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز مترشحه از ایزوله های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ محمد علی عارف پور ترابی