نویسنده = �������� �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

یحیی امام؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه


2. بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375

یحیی امام؛ عنایت اله تفضیلی؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه