نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز پنبه در گرگان

1-37، شماره 2، فروردین 1385

فرشید اکرم قادری؛ عبدالقدیر قجری؛ معصومه یونس آبادی؛ برهان سهرابی؛ سهیل سیرانی


2. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی