نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رویشی در ارقام لوبیا قرمز

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

آذرخش ترابی جفرودی؛ امیر فیاض مقدم؛ عبدا... حسن‌زاده قورت تپه


2. تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ مرتضی قدیم زاده؛ امیر فیاض مقدم