نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی


2. بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

آذر شاه پیری؛ منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی