نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده


2. شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی