تعداد مقالات: 1307
1026. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

علی ولی خوجینی؛ سید محمد علی احمدی


1028. بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L.

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

مه لقا قربانلی؛ آزیتا بابایی؛ پرویزباباخانلو؛ ومهدی میرزا


1029. تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهویی؛ سیداحمدطباطبائی فر


1035. تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

سید قاسم حسینی سالکده؛ سیروس عبدمیشانی؛ پریچهره احمدیان؛ منصور امیدی


1037. بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده


1038. بررسی‌ اثرات‌ متقابل‌ ژنهای‌ Pto/avrPto بر روی‌ کلنیزاسیون‌ اپی‌ فیت‌ باکتری ‌Pseudomonas syringae

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

حسن جهاندیده کودهی؛ مصطفی‌ نیک‌ نژاد کاظم‌پور


1045. اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم "حمراء"

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

رقیه جوانپور هروی؛ مصباح بابالار؛ عبدالکریم کاشی؛ میترا میرعبدالباقی؛ محمدعلی عسگری


1046. رده بندی چند رقم کانولا بر مبنای پروتئین کل و ذخیره و اسیدهای چرب دانه

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

مسعود خیامی؛ رضا حیدری؛ طیبه ریگازاده


1047. مقاومت آنتی‌بیوزی شش رقم لوبیا به مگس مینوز Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) در اتاقک رشد

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

بابک ظهیری؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‌پور


1048. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

1-37، شماره 3، فروردین 1385

بهمن پاسبان اسلام؛ طاهر قاسمی