نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسدی، علی تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • ایروانی، هوشنگ الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • ایروانی، هوشنگ مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • ایروانی، هوشنگ عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]

چ

 • چیذری، محمد بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • چیذری، محمد واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار [2-37، شماره 2، 1385]

ح

 • حجازی، یوسف بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) [2-37، شماره 2، 1385]
 • حجازی، یوسف عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • حسن‌پور، ابراهیم ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند [2-37، شماره 2، 1385]
 • حسینی، سید صفدر انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • حسینی، سید صفدر ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند [2-37، شماره 2، 1385]
 • حسینی، سید صفدر الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی [2-37، شماره 2، 1385]

د

 • دوراندیش، آرش الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی [2-37، شماره 2، 1385]

ر

 • راد، غلامرضا پزشکی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • رستمی، فرحناز تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • رستمی، فرحناز مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • رضائی، روح اله بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) [2-37، شماره 2، 1385]
 • رضوانفر، احمد مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]

ز

 • زارع، عادل مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]
 • زمانی، غلامحسین روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]

ش

 • شریف‌زاده، مریم روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]

ع

ف

 • فمی، حسین شعبانعلی الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • فمی، حسین شعبانعلی تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • فمی، حسین شعبانعلی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]

ک

 • کلانتری، خلیل الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • کلانتری، خلیل تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • کلانتری، خلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • کوپاهی، مجید تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]
 • کیانی، غلامحسین تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]

م

 • مسائلی، محمد بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • موحدمحمدی، حمید مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]

ن

و

 • واحدی، مرجان عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]

ی

 • یعقوبی، جعفر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • یعقوبی، جعفر بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]