نویسنده = طیبه ریگازاده
تعداد مقالات: 1
1. رده بندی چند رقم کانولا بر مبنای پروتئین کل و ذخیره و اسیدهای چرب دانه

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

مسعود خیامی؛ رضا حیدری؛ طیبه ریگازاده