نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه به عامل‌ها در ارقام هیبرید ذرت دانه‌ای

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

حسن زینالی؛ علی نصرآبادی؛ هادی حسین‌زاده؛ رجب‌ چوگان؛ منیژه سبکدست


2. بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا در شرایط تنش رطوبتی در اواخر مرحلة زایشی

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

علی ایزانلو؛ حسن زینالی خانقاه؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ منیژه سبکدست