دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1241، فروردین 1375 
1. بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان گیلان

مصطفی حسن پور مقدم کردمحله؛ مهریار صد الاشرافی


3. بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس

یحیی امام؛ عنایت اله تفضیلی؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه


6. لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده