نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

پانته آ رهبری؛ محمد افشار اصل؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیدجلال جبلی


2. بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی