نویسنده = محمدحسین امید
بررسی جریان‌ آشفته درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای تحت فشار

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

رضا صالحی؛ حسن رحیمی؛ محمدحسین امید


ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

حسن رحیمی؛ احمد مواساتی؛ محمدحسین امید