نویسنده = ������������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیة کلید شناسایی ارقام خرما

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

محمد هاشم‌پور؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد حسین دانشور