نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تعیین رتبه‌های ژنوتیپی و پایداری هیبریدهای زودرس ذرت با استفاده از آمار ناپارامتری

1-37، شماره 3، فروردین 1385

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ زیبنده دهقان پور


2. مطالعه ژنوتیپ‌های نخود در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

جهانبخش سوری؛ حمید دهقانی؛ سید حسین صباغ‌پور


3. برآورد ترکیب‌پذیریها و اثرات ژن در لاین‌های زودرس ذرت در تراکم‌های مختلف بوته به روش تلاقی لاین × تستر

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

احمد اسماعیلی؛ حمید دهقانی؛ سعید خاوری خراسانی؛ حسین میرزایی ندوشن