نویسنده = ���������������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تخلیة پتاسیم از خاکهای زیرکشت نیشکر خوزستان

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

مجتبی بارانی مطلق؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی