نویسنده = ������������ ������ �������� ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

فرامرز خدائیان؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ رحمت ستوده قره باغ