کلیدواژه‌ها = علفهای هرز
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

عبدالعباس جعفری؛ سید سعید محتسبی؛ حسن اقبالی جهرمی؛ محمود امید


2. کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

قدرت‌اله فتحی؛ فرشاد ابراهیم‌پور؛ سیدعطاءاله سیادت


3. کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

محمد رضا نادری در باغشاهی؛ محمدرضا خواجه پور