کلیدواژه‌ها = کاریوتیپ
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی


2. بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی