کلیدواژه‌ها = مایکروویو
تغییرات میکروسکوپی، ویژگیهای بافتی و ظرفیت جذب مجدد آب برش‌های سیب خشک شده با روش‌های مختلف

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

غلامرضا عسکری؛ زهرا امام جمعه؛ سید محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی


بررسی تأثیر امواج مایکروویو با توا نها و زمان های مختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

فرشته صادقی نسب؛ نورالدین شایسته؛ علی اصغر پورمیرزا؛ چنگیز قبادی