کلیدواژه‌ها = انبار سرد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

امراله نبی گل؛ روح انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ محسن کافی