کلیدواژه‌ها = پارامتر های ژنتیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

محمود وطن خواه؛ محمد علی ادریس