کلیدواژه‌ها = جوانه انتهایی
تعداد مقالات: 1
1. تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

بهرام ملکی زنجانی؛ سیروس عبد میشانی؛ جعفر محمدی