کلیدواژه‌ها = صفات فیزیکوشیمیایی و رقم نعمت پرمحصول
تعداد مقالات: 1
1. معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

قربانعلی نعمت زاده؛ حبیب ا... عارفی؛ رضا امانی؛ رمضان مانی