تعداد مقالات: 1307
1276. اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدمعز اردلان


1277. اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه


1280. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی


1282. بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیة کلید شناسایی ارقام خرما

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

محمد هاشم‌پور؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد حسین دانشور


1283. تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید(Cicer arietinum L.)

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

ناصر مجنون حسینی؛ هومن محمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی خانقاه


1284. مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

حشمت‌اله امینیان؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ خلیل طالبی جهرمی


1286. بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

شاهپور خانقلی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی


1287. روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی


1288. اثر حرکت بار بستر بر مشخصات جریان در کانالهای رسوبی و مجاری با بستر ثابت

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی مهدوی؛ محمد حسین امید؛ صلاح کوچک‌زاده


1289. واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری


1290. مطالعه و ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری بلاست در ارقام مختلف برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

علی مومنی؛ بهمن یزدی صمدی؛ هی لئونگ


1292. تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

الهام خسروی؛ شهرام دخانی؛ غلامحسین کبیر


1293. تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جواد خزائی؛ علی رجبی پور؛ سعید محتسبی؛ منصور بهروزی لار


1295. معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

کریم حدادایرانی نژاد؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ پرویز طالبی چایچی


1296. طبقه بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

رستم‌ آقازاده قولکی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ نادعلی بابائیان


1297. بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

غلامرضا صالحی جوزانی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی


1299. پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

مجید محمودآبادی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


1300. بررسی امکان جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشاب ههای غیرالکلی گازدار

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

مهتا میرزایی؛ غلامرضا مصباحی؛ محمد ابراهیم زاده موسوی؛ محمود امین لاری