انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران

نویسندگان

چکیده

قیمت محصولات کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای تخصیص منابع در اقتصاد ملی است و نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشاورزی کشورها دارد. سیاست‌های قیمتی از مهمترین سیاست‌های ایران در بخش کشاورزی است. مسئله مهم دیگر چگونگی انتقال قیمت کالاهای کشاورزی است که هزینه‌ها و حاشیه بازار را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برخی از سیاست‌های قیمتی می‌تواند بر هزینه و حاشیه بازار اثر نامطلوبی بگذارد. اهمیت مسئله انتقال نامتقارن قیمت و آثار آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران و سهم قابل توجه این صنعت در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مطالعه حاضر را ضروری ساخته است. در این مطالعه نحوه انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده این کالا بررسی گردیده است. نتایج مطالعه برای دوره 81- 1377 (آمار ماهانه) نشان داده است که در حالیکه افزایش قیمت تولیدکننده کاملاً به مصرف کننده منتقل می‌شود اما کاهش قیمت به طور کامل منتقل نمی‌شود و انتقال نامتقارن قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت در این صنعت تأیید می‌شود. این موضوع باعث ایجاد فرصتی برای واسطه‌ها می‌گردد تا در جهت کسب سودی بالاتر از حد معمول عمل کنند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت قیمتی مانند قیمت تضمینی و تعرفه واردات به عنوان ابزار انتقال کامل قیمت به تولیدکنندگان این صنعت گزینه‌های مناسبی نیستند.

کلیدواژه‌ها