دوره و شماره: 2-37، شماره 2 - شماره پیاپی 1468، اردیبهشت 1385 (1) 
الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ خلیل کلانتری؛ سیدرضا میرایی آشتیانی