نویسنده = محمد جعفر آقایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

فرهاد قوامی؛ محمد علی ملبوبی؛ محمد رضا قنادها؛ بهمن یزدی صمدی؛ جواد مظفری؛ محمد جعفر آقایی


2. تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

محمد جعفر آقایی؛ گالیناپندئین؛ ولادیمیر چرنف؛ رضا بزرگی پور