نویسنده = قربانعلی نعمت زاده
برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن در ارقام و لاینهای برنج از طریق تجزیه لاین × تستر

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

عباس حاجی پور باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمد نوروزی


بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

قربانعلی نعمت زاده؛ محمد تقی کربلایی


معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

قربانعلی نعمت زاده؛ حبیب ا... عارفی؛ رضا امانی؛ رمضان مانی