نویسنده = سید حسین حسینی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

سید حسین حسینی مقدم؛ کیوان اعتباری؛ سید ضیاءالدین میرحسینی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

سید حسین حسینی مقدم؛ ناصرامام جمعه؛ عباس گرامی