نویسنده = غلامعلی نهضتی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی وساخت قفس الکتریکی استحصال زهر و تاثیر آن روی تولید عسل کلنی های زنبور عسل

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

رسول بحرینی؛ کامران فخیم زاده؛ جاماسب نوذری؛ غلامعلی نهضتی


2. اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

علی نیکخواه؛ محمدحسن نسری فتحی؛ غلامعلی نهضتی