نویسنده = ������������ ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تولید لاین های متحمل به سطوح بالای شوری در جو با استفاده از تنوع سوماکلونی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

مهران عنایتی شریعت پناهی؛ امید دبیر اشرافی