نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین گروههای سازگاری رویشی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

حجت‌اله قلعه دزدانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ مجتبی مرادزاده اسکندری