نویسنده = محمدرضا شکیبا
تعداد مقالات: 2
1. تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

بهمن پاسبان اسلام؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم واحد؛ جوانشیر جوزن


2. تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

مسعود عزت احمدی؛ حمدالله کاظمی؛ محمدرضا شکیبا؛ مصطفی ولیزاده