نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین

2-38، شماره 2، آذر 1387

مجید لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی


2. مقایسه انرژی موردنیاز خاک‌ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

یوسف عبّاسپور گیلانده؛ احمد خلیلیان؛ رضا علیمردانی؛ علیرضا کیهانی؛ سید حسین ساداتی


3. تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

نیلوفرخوشبخت؛ حسین مبلی؛ ناصرسلطانی؛ رضا علیمردانی


4. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و تعداد پره در استحصال توان در توربین‌های پرپره بادی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

علیرضا کیهانی؛ محمود رضا گلزاریان؛ رضا علیمردانی


6. طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

رضا علیمردانی؛ مسعود شهربانونژاد؛ علیمحمد برقعی