نویسنده = محمدعلی سحری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شربت اینورت تولید شده با اسیدهای مختلف بر کیفیت بیسکویت

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

مینا میری قلعه‌نویی؛ محسن برزگر بفروئی؛ محمدعلی سحری


2. بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه


3. بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه