نویسنده = سعید محرمی‌پور
تعداد مقالات: 3
1. مقاومت آنتی‌بیوزی شش رقم لوبیا به مگس مینوز Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) در اتاقک رشد

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

بابک ظهیری؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‌پور


2. زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep., Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

یونس کریمپور؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


3. مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lef.)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی‌پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور