نویسنده = احمد عاشوری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

نوربخش ارزانیان؛ احمد عاشوری؛ حسن عسکری؛ غلامرضا رسولیان


2. بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

پروانه آزمایش فرد؛ معصومه چهارطاقی آبینه؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد عاشوری


3. اثرات چهار نوع گیاه میزبان روی زنبور Encarsia Formosa مهمترن عامل کنترل بیولوژیک سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum)

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

احمد عاشوری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حمید رضا صراف معیری؛ شهرام فرخی