نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. کالیبراسیون منگنز تحت شرایط‌ مزرعه‌ای و نقش آن در عملکرد سویا

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

علی اسدی کنگرشاهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ علی چراتی


2. تأثیر مصرف روی در رشد، غلظت و جذب روی توسط سویا

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

علی اسدی کنگرشاهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ امین جودکی؛ محمد نوع پرست


3. اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدمعز اردلان