کلیدواژه‌ها = کلزای پاییزه
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

غلامرضا محسن آبادی؛ ناصر خدابند؛ یوسف عرشی؛ سیدعلی پیغمبری


2. بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

حمید عباس دخت؛ پیروزعزیزی؛ سیروس قمی؛ مسعود اصفهانی