کلیدواژه‌ها = تنوع سوماکلونی
تعداد مقالات: 2
1. تولید لاین های متحمل به سطوح بالای شوری در جو با استفاده از تنوع سوماکلونی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

مهران عنایتی شریعت پناهی؛ امید دبیر اشرافی


2. القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی