کلیدواژه‌ها = وزن بیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

احمد زارع شحنه؛ سید عباس رأفت؛ حمید رضا انصاری رنانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی


2. بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده