کلیدواژه‌ها = گرده افشانی
بررسی مقدماتی علل ریزش گلهای ماده ی گردو (Juglans regia L.) در ایران

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

حسین مرادی؛ علی وزوائی؛ محمدصانعی شریعت پناهی


مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

علی اصغر زینانلو؛ علیرضا طلائی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمود عظیمی