کلیدواژه‌ها = دانه گرده
تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch )

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

علی بهمنی؛ وازگین گریگوریان؛ علی وزوایی؛ مصطفی ولی زاده


بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

علیرضا طلائی؛ یونس ابراهیمی؛ علی وزوائی