کلیدواژه‌ها = تولید شیر
تعداد مقالات: 4
1. اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حمید امانلو؛ خدیجه دادخواه؛ علی نیکخواه


2. اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

حمید امانلو؛ محمدرضا بهشتی؛ علی نیکخواه


3. تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

محمد مرادی شهر بابک


4. اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی