نویسنده = ناهید صالح راستین
تعداد مقالات: 8
2. بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

مژگان سپهری؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ هادی اسدی رحمانی


4. مطالعه توان برخی سویه های باکتری بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم در تامین نیتروژن مورد نیاز ارقام سویا

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

نجات پیرولی بیرانوند؛ ناهید صالح راستین؛ حسین آفریده؛ نصرت اله ثاقب


5. اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

علی ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی


6. پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده


8. بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

محمد جواد روستا؛ ناهید صالح راستین؛ مهناز مظاهری اسدی