نویسنده = سعید محرمی پور
تعداد مقالات: 5
1. زیست‎شناسی شب‎پره Hyles euphorbiae (Lep., Sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

یونس کریم‎پور؛ یعقوب فتحی‎پور؛ علی‎اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


3. اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

جهانشیر شاکرمی؛ کریم کمالی؛ سعید محرمی پور؛ محمد هادی مشکوه السادات