نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر ژن، برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلاقی دای آلل

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

رجب چوگان؛ غلام عباس کیانوش؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ علی براتی


2. بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان


3. بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

جعفراحمدی،؛ رجب چوگان؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی