نویسنده = رحیم هنر نژاد
بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

رحیم هنر نژاد؛ علیرضا ترنگ


تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

رحیم هنر نژاد؛ محمد جوادمعین؛ حمید درستی


بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

حسن جهاندیده کوهی؛ سیدحسین میر نظامی ضیابری؛ رحیم هنر نژاد؛ محمد حسین عزیزی