نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران

2-38، شماره 2، آذر 1387

محمد جواد طالبی؛ حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ علیمحمد برقعی؛ شاهین رفیعی


2. طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند درجه بند سیب گلدن دلیشز با منطق فازی

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

علی نجات لرستانی؛ محمود امید؛ احمد طباطبائی فر؛ علیمحمد برقعی؛ سعید باقری شورکی


3. طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

رضا علیمردانی؛ مسعود شهربانونژاد؛ علیمحمد برقعی